• WINDYKACJA DETEKTYW Kancelaria Bromberg
  • WINDYKACJA DETEKTYW Kancelaria Bromberg

Profesjonalny detektyw – Gdańsk, Gdynia, Sopot, Toruń, Warszawa

Skorzystaj z usług biura detektywistycznego operującego na terenie takich miast jak m.in. Warszawa, Toruń, Sopot, Bydgoszcz, Gdańsk i Gdynia.

Grupa BiZ Partners świadczy usługi na podstawie Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych RD-121/2018 oraz licencji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Warszawie Nr 0004106.

Nasi detektywi prowadzą czynności:

  • w sprawach wynikających ze stosunków prawnych osób fizycznych,
  • w sprawach dotyczących stosunków gospodarczych, takich jak:
  • - wykonywanie zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności,
  • - bezprawne wykorzystywanie znaków handlowych, nieuczciwej konkurencji, ujawniania tajemnic handlowych i przedsiębiorstwa,
  • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
  • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
  • poszukiwanie mienia,
  • zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Przy wykonywaniu działań zatrudnieni przez nas detektywi kierują się zasadami staranności, etyki oraz lojalności wobec Klienta. Do tej pory prowadziliśmy wiele spraw m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Grudziądzu oraz w pozostałych rejonach Polski, a także na terenie Unii Europejskiej.

Ceny usług przedstawiamy po zapoznaniu się ze sprawą. Każde zlecenie zakończone jest raportem mogącym stanowić dowód w postępowaniu sądowym.

Usługi detektywistyczne:

Usługa
Cena
Kontrobserwacja – obserwacja Zleceniodawcy w celu ustalenia, czy jest obserwowany na zlecenie osób trzecich z sektora prywatnego lub państwowego
1800 zł netto / dzień (1 dzień = 12h obserwacji)
Sprawy Rozwodowe – pozyskanie materiału dowodowego niezbędnego do przeprowadzenia rozwodu z orzeczeniem o winie lub przydatnego do negocjacji przy podziale majątku
4000 zł netto / 14 dni
Ustalenie ojcostwa z dyskretnym pobraniem materiału genetycznego
5000 zł netto (termin realizacji do 21 dni)
Ustalenie miejsca pracy wskazanej osoby
1100 zł netto (termin realizacji do 7 dni)
Ustalenie miejsca zameldowania
1000 zł netto (termin realizacji do 7 dni)
Ustalenie miejsca pobytu osoby
2300 zł netto (termin realizacji do 21 dni)
Ustalenia adresowe, dostarczenie korespondencji lub przesyłek
1200 zł netto na terenie Polski / 4000 zł netto na terenie UE
Śledztwo detektywistyczne mające na celu potwierdzenie mobbingu, dyskryminacji bądź molestowania seksualnego w miejscu pracy oraz zebranie materiału dowodowego do wykorzystania przed sądem
5000 zł netto (termin realizacji do 21 dni)

Poszukiwanie osób:

Usługa
Cena
Zaginionych
6450 zł netto (termin realizacji do 21 dni)
Ukrywających się
20.000 zł netto
Porwania dla okupu lub innych celów, negocjacje oraz uwolnienie osoby
60.000 zł netto
Porwania rodzicielskie, wskazanie miejsca pobytu dziecka
12.000 zł netto (termin realizacji do 7 dni)

Poszukiwanie majątku dłużników:

Usługa
Cena
Ustalenia majątkowe: ruchomości, nieruchomości, udziały i akcje (powyżej 10%) na terenie Polski
650 zł netto (termin realizacji do 5 dni)
Ustalenia wierzytelności dłużnika niezbędne do przeprowadzenia skutecznej windykacji
wycena 200 zł netto, namierzenie majątku 2000 zł netto (termin realizacji do 7 dni)
Ustalenie, czy dłużnik zbył nieruchomości w ciągu ostatnich pięciu lat, jakie i na kogo
1100 zł netto (termin realizacji do 5 dni)
Ustalenie nieujawnionych źródeł przychodów dłużnika
3000 zł netto (termin realizacji do 5 dni)
Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawie ustalenia drzewa genealogicznego w celu ujawnienia majątku zbytego na najbliższą rodzinę
1500 zł netto
Wykrywanie podsłuchów i urządzeń monitorujących
20 zł za każdy sprawdzony metr kwadratowy
Pomieszczenia mieszkalne i biurowe
20 zł za każdy metr kwadratowy
Wykrywanie nadajników GPS/GSM oraz urządzeń podsłuchowych w pojazdach
1500 zł netto / pojazd
Sprawdzenie telefonu komórkowego pod kątem wykrycia aplikacji podsłuchowych
1000 zł netto
Sprawdzenie komputera pod kątem występowania oprogramowania monitorującego historię odwiedzanych stron internetowych, treść wiadomości oraz wpisywane hasła
1500 zł netto
Wykrywanie urządzeń typu podsłuch laserowy lub inne systemy przechwytujące dane
2500 zł netto

Weryfikacja Pracowników

Usługa
Cena
Śledztwa ubezpieczeniowe – weryfikacja danych niezbędnych do polis ubezpieczeniowych, weryfikacja autentyczności szkody, badanie legalności pojazdu
5000 zł netto (termin realizacji do 30 dni)
Śledztwa spadkowe – poszukiwania i weryfikacja spadkobierców
2000 zł netto (termin realizacji do 14 dni)
Ochrona / zabezpieczenie marki / znaku towarowego / sprawdzanie oryginalności produktu i źródeł jego pochodzenia / weryfikacja nieuczciwej konkurencji
2500 zł netto
Weryfikacja wierności partnera
wycena indywidualna
Wywiad gospodarczy – badanie wiarygodności partnera biznesowego, weryfikacja lojalności pracowników itd
3000 zł netto
Poszukiwanie przodków – badania genealogiczne
1500 zł netto
Testerzy wierności – weryfikacja partnera/partnerki pod kątem wierności i oddania drugiej połówce
10.000 zł netto

Wszyskie prawa zastrzeżone dla : Grupa BiZ Partners 2017.