• WINDYKACJA DETEKTYW Kancelaria Bromberg Dreszer
  • WINDYKACJA DETEKTYW Kancelaria Bromberg Dreszer

Detektyw

Skorzystaj z usług profesjonalnego prywatnego detektywa: m.in. Warszawa, Toruń, Sopot.

Kancelaria Bromberg Dreszer świadczy usługi na podstawie Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych RD-37/2015 oraz licencji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Warszawie Nr 003752.

Nasi detektywi prowadzą czynności:

  • w sprawach wynikających ze stosunków prawnych osób fizycznych,
  • w sprawach dotyczących stosunków gospodarczych, jak:
  • - wykonywanie zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności,
  • - bezprawne wykorzystywanie znaków handlowych, nieuczciwej konkurencji, ujawniania tajemnic handlowych i przedsiębiorstwa,
  • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
  • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
  • poszukiwanie mienia,
  • zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Przy wykonywaniu działań nasi prywatni detektywi kierują się zasadami staranności, etyki oraz lojalności wobec Klienta. Działają na terenie takich miast jak m.in.: Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz oraz w pozostałych rejonach Polski, a także na terenie Unii Europejskiej.

Ceny usług przedstawiamy po zapoznaniu się ze sprawą. Każda sprawa zakończona jest raportem mogącym stanowić dowód w sprawie.

Orientacyjne minimalne ceny usług netto

Usługa
Cena
Godzina pracy detektywa
100/h
Zbieranie informacji w sprawie cywilnej i rodzinnej
1500
Zbieranie informacji w sprawie karnej
3000
Raport dla sądu
1000
Sprawdzanie przeszłości wspólnika, męża, żony, zięcia, synowej
2000
Badanie wiarygodności podmiotu gospodarczego
2000
Wykrywanie podsłuchów, kamer, urządzeń GPS. Cena za m2.
20

Wszyskie prawa zastrzeżone dla : Kancelaria Bromberg Dreszer 2015.